Django

Django jest ojcem Remy i Emile’a oraz patriarchą dużej kolonii szczurów.

Nie może zrozumieć, dlaczego Remy jest tak szczególny w kwestii jedzenia. Kiedy widzi, jak wysoko rozwinięty jest jego zmysł węchu, po tym, jak ocalił ich przed zatruciem, wkłada dar swojego syna do sprawdzenia całego pożywienia, które kolonia przynosi.

Kiedy zostaje odkryta kolonia, zarządza ewakuację wszystkich w celu ochrony rodziny. W tym momencie jest oddzielony od Remy’ego.

Leave us a Message